LacBet sparDom

LacBet jest znakomitym środkiem przeznaczonym do obniżania nasiąkliwości powierzchni mineralnych, z płyt gipsowo-kartonowych, a także podłoży o bardzo niskiej chłonności (np. ściany, stropy betonowe, płyty OSB, cegła zwykła, elementy betonowe, piaskowiec).