GRUNT-start sparDom

Podkład tynkarski GRUNT-start jest mieszaniną wodnej dyspersji modyfikowanej żywicy polimerowej z wypełniaczami. Konsystencja i kolor zbliżony do białej farby. Dla konkretnego klienta przygotowujemy GRUNT-start w kolorze zbliżonym do koloru stosowanego tynku lub farby.

Podkład jest wyrobem pomocniczym, służącym do wyrównania i redukcji chłonności podłoży mineralnych z jednoczesnym poprawieniem warunków nanoszenia i ostatecznego wykonania warstwy następnej. Ma zastosowanie do gruntowania nośnych podłoży mineralnych: cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych, tynków gipsowych oraz płyt kartonowo-gipsowych i betonu komórkowego pod cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie. Umożliwia poprawne wykonanie tynków cienkowarstwowych na bazie akrylowej i mineralnej oraz malowanie. Preparat ogranicza możliwość powstawania plam, przebarwień i wykwitów. Kolor podkładu gruntującego stanowi dobre zabezpieczenie przed możliwymi prześwitami szarego podłoża przez struktury tynku cienkowarstwowego.

Karta techniczna