PRODUCENT TYNKÓW FARB I PODKŁADÓW GRUNTUJĄCYCH sparDOM

Sporządzamy
ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKÓW i LOKALI.

25-letnia praktyka w branży budowlanej
jest gwarantem profesjonalności i wysokiej jakości naszych usług.

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Od 1 stycznia 2009 roku certyfikaty energetyczne są obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat. Podstawą prawną wprowadzania świadectw energetycznych jest Ustawa z dnia 19 września 2007 roku o zmianie ustawy Prawo Budowlane, wdrażająca Dyrektywę unijną 2002/91/EC.